Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om utbildningens upplägg och om kurserna som ingår i Samtida kulturkreatör.

Ditt år på Samtida kulturkreatör är uppdelat i tre perioder med olika fokus:

Period 1: Konstnärlig praktik, samhällsorganisation och kultur samt entreprenörskap inom kulturområdet.

Period 2: Gemensamt berättande och att skapa och driva scenkonstprojekt utifrån ett samhällsperspektiv.

Period 3: Tillämpningsperiod där scenkonstprojekt genomförs i mindre grupper och omsätts i projekt, inom eller i samarbete med en organisation.

Följande kurser ingår i utbildningen:

Det sceniska rummet

Veckor: 3

Kursen ger dig kunskap om principer och teorier för scenografins och det sceniska rummets förhållningssätt till berättelsen. Du får färdigheter i att skapa sceniska rum med enkla medel. Kursen lägger också fokus på att undersöka och identifiera möjliga befintliga spelplatser för platsspecifik gestaltning. Du får kompetenser att skapa och hitta sceniska rum utifrån en given berättelse.


Entreprenörskap

Veckor: 5

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter inom budgetering, finansieringsmodeller samt olika marknadsföringsstrategier. Under kursen utvecklar du kunskapen om vilka delar som krävs för att gå från en idé till färdig produktion och du lär dig att utveckla och leda projekt.


Kreativ komposition

Veckor: 3

Du övar dina färdigheter i att, med hjälp av olika typer av konstnärliga verktyg, skapa egna kreativa kompositioner med hjälp av röst, kropp, text och musik. Du får kompetens att ta konstnärliga beslut och att färdigställa konstnärligt material utifrån givna yttre omständigheter, enskilt och i grupp.


Kultur och samhälle

Veckor: 5

Kursen ger dig kunskap om kulturens funktion och syfte i samhället nu och i ett historiskt perspektiv och lär dig om hur kultur och samhälle kan samverka. Du får kunskaper om strukturer inom kultursektorn, samhällsorganisationer och resten av näringslivet.


Rörelsegestaltning

Veckor: 4

Kursen innehåller träning för fördjupad kroppskännedom och ger dig färdigheter i att använda kroppens uttrycksmöjligheter genom rörelseimprovisationer utifrån olika element och förutsättningar. Du får färdigheter i partnerarbete och kontaktimprovisation samt i att arbeta med impulser utifrån och inifrån. Kursen ger dig också färdigheter att arbeta med stegkombinationer och koreografier i olika dansgenrer samt kompetens att använda dans, rörelse och kroppens uttryck till berättande.


Röstgestaltning

Veckor: 4

Kursen ger fördjupad röstträning för skådespelare. Du får kunskap om och färdigheter i röstens användning i olika rum. Kursen ger också färdigheter inom sångträning, repertoararbete, körarbete samt kompetensen att använda rösten som uttryck och gestaltning.


Samhällsförankrat projektarbete

Veckor: 7

På kursen får du kompetens att planera, genomföra och utvärdera en eller flera scenkonstföreställningar i samarbete med en organisation eller ett företag. Du lär dig att skapa och arbeta med sceniska uttryck kopplade till ett formulerat syfte och får kompetens att arbeta med alla delar av utbildningen i ett professionellt sammanhang.


Sceniskt berättande

Veckor: 3

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i sceniskt berättande med hjälp av de olika gestaltningsområdena skådespeleri, röst och rörelse. Du lär dig att skapa sceniska gestaltningar med utgångspunkt i olika texter, färdiga berättelser och skeenden.


Sceniskt skådespelararbete

Veckor: 4

Kursen innehåller gruppövningar för att skapa ett tryggt arbetsklimat och tydliggöra det gemensamma arbetet som en resurs för utveckling av kunskap. Du får färdigheter i att fördjupa vad som i skådespelarens arbete skapar sceniskt dramatiska situationer. Kursen ger dig också kompetens att som skådespelare använda dig själv och dina inre resurser för att levandegöra dramatiska situationer samt att gestalta kollektivt.


Teaterteori och dramaturgi

Veckor: 2

Kursen ger dig kunskap om teorier kring teater, berättande och gestaltning ur historiska och nutida perspektiv. Du får också kunskap om teorier om teaterns förhållande till rum, plats och publik samt om klassisk dramaturgi. Du lär dig även om rättsliga aspekter av manusarbete.