Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Samtida kulturkreatör? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Du är behörig att gå Samtida kulturkreatör om du har gått gymnasiet eller har motsvarande utbildning.

Särskild behörighet

För att vara behörig ska du ha minst ett års yrkeserfarenhet inom scenkonst, eller en relevant eftergymnasial utbildning på minst tre terminer.

Urval

Urvalsprocessen sker genom arbetsprover i form av inskickat material. Utifrån dem kallas ett urval sökande till färdighetsprov och intervju.

För att bli antagen ska juryn anse att du har tillräckliga förkunskaper inom en av de sceniska uttrycksformerna skådespeleri, röstgestaltning och rörelsegestaltning, samt har tillräckliga förkunskaper inom de övriga två, för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsprov 1

Ett digitalt arbetsprov där du själv under 1–3 minuter framför en scenisk gestaltning som belyser, problematiserar eller ifrågasätter en företeelse i samhället. Gestaltningen kan innehålla flera konstnärliga uttrycksformer.

Du ska också skicka in en beskrivning av din arbetsprocess som innehåller namn på arbetsprovet, var du har hämtat din inspiration, hur du har gått till väga och vad du har gjort för upptäckter under arbetets gång.

Antagningsprov 2

Färdighetsprov i form av gruppövningar i rörelse, röst och skådespeleri samt intervju och indviduellt framträdande.