Styrelsen

Senioruniversitetet Dalarnas styrelsemedlemmar:

Ordförande
Agneta Hallberg, 070-240 41 14

Vice ordförande
Gunnar Ternhag, 070-594 47 37

Sekreterare
Håkan Arvidson, 073-576 65 63

Kassör och Lokalansvarig
Elsie Karlsson, 076-803 84 15

Ledamot
Kent Karlsson, 070-779 57 79
Anders Hedlund
, 073-415 51 25
Åsa Thyrestam-Montelius, 073-987 57 93

Suppleant
Erik Uhrbom, 073-623 18 47

Senaste årsmötesprotokollet finns här
Styrelsens stadgar finns här

Styrelse Senioruniversitetet Dalarna Folkuniversitetet Dalarna