Studiecirklar

Här hittar du och anmäler dig till studiecirklar. Sista anmälningsdag är 28 augusti.

Studiecirkel Senioruniversitet Dalarna Folkuniversitetet Dalarna

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och du som deltagare kontaktar din cirkelledare för besked om din cirkel.

Boka kurs via bokningsknappen på respektive kurs i kurslistan nedan.

Boka kurs via brev

Adress: Senioruniversitetet  Dalarna, c/o Folkuniversitetet, Slaggatan 8, 791 71 Falun.
Anmälan via brev ska innehålla:

  • Nummer och namn på den eller de cirklar du önskar delta i
  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Postadress
  • Telefon
  • E-post (om du har någon)
  • Datum för din anmälan

Sökande beredes plats i den ordning de anmäler sig.

OBS! Anmälan till cirklarna måste göras varje termin, även om du deltagit i cirkeln tidigare.

Anmälan till våra cirklar är bindande.
Medlemsavgiften är 250 kr per år.

Betalning för medlemsskap och studiecirklar

Betalning för studiecirkel sker efter att du fått besked om ditt deltagande. Ev. litteratur och annat till resp. cirkel ingår inte i avgiften. Kom ihåg att notera vilken/vilka cirklar som betalningen avser.

För att delta i Senioruniversitetets cirklar krävs medlemskap. Detta får Du genom att betala in medlemsavgiften.
OBS! Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.

Betalningar görs till bankgirokonto 675-7405.

För utskrift av studiecirklar klicka här.