Sätt guldkant på tillvaron – bli en aktiv senior!

... av seniorer för seniorer. Senioruniversitetet Dalarna är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden med syfte att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av föreläsningar, studiebesök, studiecirklar m.m.

Senioruniversitetet vill:

  • Stimulera till ett livslångt lärande
  • Erbjuda ett intellektuellt, inspirerande och spännande programutbud
  • Erbjuda social gemenskap

Programutbudet består av studiecirklar, föreläsningar och andra aktiviteter.

Information och anmälan

Senioruniversitetet skickar inte ut någon kurskatalog. All information om terminens programutbud finns att hämta här på vår hemsida. Där gör du även din anmälan som är bindande. Se respektive kurs under fliken studiecirklar.

Medlemmar som ej har tillgång till e-post kan anmäla sig via kontakt med vår expedition som är bemannad tisdagar kl. 10-12, adress och telefonnummer framgår nedan.

Anmälan till cirklarna måste göras varje termin, även om Du deltagit i cirkeln tidigare. Sökande bereds plats i den ordning de anmält sig.


När studiecirklarna beräknas starta framgår av programmet, vanligtvis i vecka 4 under våren och vecka 35 under hösten.

Tid och lokal meddelas i kallelsen ca 1 vecka innan cirkelstart. Studietakt, uppläggning av cirkeln etc. diskuteras med deltagarna vid första sammankomsten.

 

Föreläsningar

Senioruniversitet Dalarna samarbetar med Dalarnas museum sedan flera år tillbaka. Tillsammans presenterar vi ett antal föreläsningar som är kostnadsfria och öppna för alla. 

Vaccinationsbevis och legitimation krävs. Vi följer folkhälsomyndighetens restriktioner, och anpassar oss efter händelseutvecklingen

När du anmäler dig

Följ noga instruktionerna och svara på samtliga frågor i formuläret. Har du ingen
e-postadress skriver du ” ingen e-post” i den svarsrutan.

Avgifter

Studiecirklarna kräver medlemskap och anmälan.

Medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår.

I kallelsen för respektive cirkel framgår vilken avgift du ska betala. Du betalar cirkelavgiften först när du fått kallelse om kursstart, men senast efter andra sammankomsten. OBS! Ingen faktura skickas ut.

Du betalar båda avgifterna till vårt bankgirokonto som är 675-7405. Ange ditt namn och vilken/vilka cirklar som betalningen avser. Eventuell kurslitteratur ingår ej i cirkelavgiften. Mer information ges vid första cirkelträffen.

Senioruniversitet Dalarna vill gärna ha en dialog om utbud och nya inspirerande ämnen som kan vara intressant och spännande för dig som medlem. Tag gärna kontakt med oss och berätta om vad Du ser fram emot att få ta del av under en termin.

För information i pdf-format, klicka här.

Falu Senioruniversitet, Dalarna, Folkuniversitetet