Norrbottens senioruniversitet

Norrbottens senioruniversitet är en ideell förening som vill ge pensionärer och personer som är 55+ en meningsfull och utvecklande fritid genom intressanta föreläsningar, stimulerande studiecirklar och kreativa kultur­aktiviteter

Norrbottens senioruniversitet

Det här ger Norrbottens senioruniversitet
Dagens seniorer har ett större behov av ett aktivt och stimulerande liv än gårdagens pensionärer. Många som idag lämnar sitt yrke på grund av åldersstrecket står ofta på toppen av sin karriär. De har värdefulla kunskaper, erfarenheter och rika perspektiv som vi vill aktivera genom att erbjuda spännande föreläsningar, utvecklande studiecirklar och skapande verksamhet.

Du är välkommen till Norrbottens senioruniversitet
Genom oss kan du dela med dig av ditt vetande och dina erfarenheter i egenskap av föreläsare och studiecirkelledare, men också stilla din egen nyfikenhet som cirkeldeltagare och åhörare. Kanske tillhör du dem som under yrkeslivet inte haft möjligheter att utveckla dina intressen och hobbyer fullt ut? Vi vill vara en mötesplats och en kanal för ambitioner och drömmar som legat i träda eller av olika skäl inte kommit i dagen under yrkeslivet.

Livslångt lärande
Vi spänner över ett brett fält både när det gäller ämnesområden och aktiviteter, men övergripande för vår verksamhet är att den bygger på en demokratisk och vetenskaplig grundsyn och att den är politiskt och religiöst oberoende. Framförallt vill vi vara en trivsam och utvecklande mötesplats för seniorer som är inställda på ett livslångt lärande.

Bli medlem
Det enda villkoret är att du eller din partner (maka/make eller sambo) är 55+ eller pensionär och att du betalar in 250 kronor på bankgiro 516-3464.

Glöm inte att uppge namn, telefon och e-postadress.

Registret innehåller följande uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgift om betalda medlemsavgifter.
Om du vill ta bort dina uppgifter eller ändra något skickar du e-post till
norrbottenssenioruniversitet@gmail.com