Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 kräver att medlemsregister som hålls av ideella föreningar ska ha en angiven användning. Norrbottens senioruniversitet medlemsregister används för utskick till medlemmarna om aktiviteter och för att ta in medlemsavgifter. Registret hålls av kassören.