Kontaktpersoner

E-postadresser och telefonnummer till NorrSen.

NorrSen

MedlemsärendenMedlem.NorrSen@gmail.com

Anmälan till studiecirklar: jesper.andersson@folkuniversitetet.se Tfn: 0920-47 76 09.

Ordförande

Nils Sundberg
070-636 55 10

Vice ordförande

Staffan Matti
070-321 91 09

Sekreterare

Andreas Hoffsten
070-637 54 03

Kassör

Ann-Chatrine Holm
070-311 74 24

Övriga ledamöter:

Lisbeth M Nilsson
073-036 20 90

Dennis Pettersson
070-689 16 66

Britt-Marie Häggberg Lugnet
070-658 67 98

Medlemsinformation
Adressändringar gör du till

Ann-Chatrine Holm
akholm313@gmail.com