Kontaktpersoner

E-postadresser och telefonnummer till NorrSen.

Folkuniversitetet i Luleå - Norrbottens Senioruniversitet

MedlemsärendenMedlem.NorrSen@gmail.com

Anmälan till studiecirklar: jesper.andersson@folkuniversitetet.se Tfn: 0920-47 76 09.

Anmälan till föreläsningar: Ingen förhandsanmälan behövs

Ordförande

Nils Sundberg
070-636 55 10

Vice ordförande

Staffan Matti
070-321 91 09

Sekreterare

Eva-Lena Holmkvist Parkström
070-620 73 20

Kassör

Ann-Chatrine Holm
070-311 74 24

Övriga ledamöter:

Lisbeth M Nilsson
073-036 20 90

Lena Jacobsson
073-816 44 01

Dennis Pettersson
070-689 16 66

Medlemsinformation
Adressändringar gör du till

Ann-Chatrine Holm
akholm313@gmail.com