Kontaktpersoner

E-postadresser och telefonnummer till Norrbottens Senioruniversitet.

NorrSen

Medlemsärenden: norrbottenssenioruniversitet@gmail.com

Information om studiecirklar: jesper.andersson@folkuniversitetet.se Tfn: 0920-47 76 09.

Ordförande

Nils Sundberg
070-636 55 10

Vice ordförande

Britt-Marie Lugnet Häggberg
070-6586798

Sekreterare

Andreas Hoffsten
070-637 54 03

Kassör

Staffan Matti
070-3219109

Övriga ledamöter:

Lisbeth Nilsson, programkommittén
073-0362090

Dennis Pettersson, programkommittén
070-6891666

Kerstin Lindmark, programkommittén
070-2173790

Britt-Marie Lugnet Häggberg, programkommittén
070-6586798

Medlemsinformation
Adressändringar gör du till

Britt-Marie L Häggberg
brittmarie@datapost.se