Medlemskap

Så här blir du medlem i Norrbottens Senioruniversitet - NorrSen

Folkuniversitetet i Luleå - Norrbottens Senioruniversitet

Det enda villkoret är att du eller din partner (maka/make eller sambo) är 55+ eller pensionär och att du betalar in 250 kronor på bankgiro 516-3464.

Glöm inte att uppge namn, telefon och e-postadress.

Personuppgiftsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 kräver att medlemsregister som hålls av ideella föreningar ska ha en angiven användning. NorrSens medlemsregister används för utskick till medlemmarna om aktiviteter och för att ta in medlemsavgifter. Registret hålls av kassören.

Registret innehåller följande uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgift om betalda medlemsavgifter.
Om du vill ta bort dina uppgifter eller ändra något skickar du e-post till
medlem.norrsen@gmail.com