Anmälningsblankett

Här laddar du ner anmälningsblanketten till Swedex.

Här kan du ladda ner anmälningsblanketten för Swedex. Glöm inte att bifoga kopia av gilitg ID-handling med anmälningsblanketten!

OBS! Ifylld blankett skickas till det testcenter där du önskar genomföra Swedextestet.

Anmälningsblankett till Swedex (PDF)