Yrkeshögskoleutbildning, YH, i Uppsala

Folkuniversitetets Yrkeshögskoleutbildning, YH, leder till arbete.

Yh-utbildning i Uppsala

Eftersom målet just är arbete utformas utbildningarna i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är dessutom studiemedelsberättigade.

Yh-utbildning i Uppsala