YH-utbildningar i Uppsala

Folkuniversitetets YH-utbildningar leder till arbete.

Eftersom målet just är arbete utformas utbildningarna i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är dessutom studiemedelsberättigade.