YH-utbildning i Örebro

Folkuniversitetets YH-utbildningar leder till arbete.

YH-utbildning i Örebro. Tandsköterskor tar en selfie.

Eftersom målet just är arbete utformas utbildningarna i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är dessutom studiemedelsberättigade.