Ljungbyhed, Helsingborg

Folkuniversitetets YH-utbildningar leder till arbete.

YH-utbildningar i Malm. Grupp studerande i föreläsningssal.

Eftersom målet just är arbete utformas utbildningarna i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är dessutom studiemedelsberättigade.