YH-utbildningar i Linköping

Folkuniversitetets YH-utbildningar leder till arbete.

Tandsköterska

Eftersom målet just är arbete utformas utbildningarna i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är dessutom studiemedelsberättigade.