Info med anledning av coronaviruset

Information från Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar beträffande coronaviruset.

Deltagare i alla våra verksamheter uppmanas att tvätta händerna noggrant och regelbundet, vi säkerställer hög nivå på städning av våra lokaler och anpassar gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra. 

Åtgärderna för att begränsa smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet beroende på vilka lokala restriktioner som utfärdas av myndigheterna. Vi kommunicerar eventuella åtgärder direkt med våra deltagare och elever via sedvanliga kanaler som t ex e-post.

Om du vill komma i kontakt med oss så kontakta ansvarig anordnare.

Folkuniversitetet följer utvecklingen av coronaepidemin noga och är beredda att ta ytterligare steg om situationen förändras. Till personal och deltagare: Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Myndigheternas information

Information om covid-19, riskområden och spridning finns på krisinformation.se.
Information finns även på Myndigheten för yrkeshögskolan.

/Folkuniversitetets YH-utbildningar

Info om coronavirus. Vårdpersonal