Frågor och svar

Frågor och svar om utbildningen Läkemedels- och livsmedelstekniker.

Frågor och svar

Vad kan man jobba med efter avslutad utbildning?

Till exempel som läkemedelstekniker, livsmedelstekniker, processtekniker eller kvalitetstekniker inom läke-eller livsmedelsbranschen.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är två år, det vill säga fyra terminer

Är utbildningen på heltid eller deltid?

Utbildningen bedrivs på heltid.

Är utbildningen på svenska eller engelska?

Huvuddelen är på svenska men vissa moment och litteratur kräver engelska.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Cirka tre dagar/18 timmar per vecka. Därutöver jobbar du med projektarbeten, i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar.

Kan man arbeta vid sidan av studierna?

Det är en heltidsutbildning med allt vad det innebär i form av schemalagd undervisning, projektarbeten och självstudietid. Huruvida det finns utrymme att jobba samtidigt eller inte är svårt att ge ett generellt svar på då det är så individuellt - förutsättningarna varierar från person till person och hur mycket tid man behöver lägga ner för att klara av sina studier.

Vilken behörighet krävs för att söka utbildningen?

Det formella kravet för våra utbildningar är grundläggande behörighet samt Matematik 2 a/b/c, Kemi 1/Naturkunskap 2 eller motsvarande. Du behöver även engelska 5 och svenska1 eller motsvarande kunskaper. Sökande kan även antas med stöd av erfarenheter från arbetslivet, komvuxutbildning, äldre gymnasieutbildning eller utländsk utbildning.

Hur går antagningen till?

Om det är fler behöriga sökande än det finns utbildningsplatser görs en urvalsprocess. Den bygger på resultat av tester som alla behöriga sökande erbjuds att göra. Testerna omfattar tre områden: problemlösning (50p), språkkunskaper (50p) (engelska och svenska) samt ämnesspecifika kunskaper (100p). Rangordning av sökande görs efter resultat på testerna.

Din ansökan ska innehålla följande dokument:
-Examensbevis/kursintyg från gymnasieskola/komvux/högskola som styrker din behörighet.
-Arbetsintyg från samtliga arbetsplatser du vill åberopa i ansökan.

Vad är LIA?

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareuteckla dina kunskaper i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får också kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja. Vänligen se: www.csn.se

Vad krävs för att få examensbevis?

Du måste ha lägst betyget Godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen