Utbildningens innehåll

Utbildningen till kommersiell drönaroperatör innehåller följande spännande kurser! Samtliga är framtagna i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer för att motsvara deras behov.

Flygträning – att kontrollera UAS, 15 yh-poäng 

Efter avslutad kurs ska du kunna använda och kontrollera en drönare på ett korrekt, grundläggande och säkert sätt i luftrummet. Kursen ger dig kunskaper om hur mjukvara och drönare fungerar samt dess olika system och funktioner. Du ska efter kursen ha färdigheter i att använda drönarens olika system och kunna framföra drönaren genom luften. 

Praktisk tillämpning av UAS, 40 yh-poäng 

Kursen introducerar dig till självständig praktisk användning av drönare för olika typer av tjänster inom flera skilda branschområden. Det omfattar dels flyguppdraget som helhet: från planering till flygning och insamlande av data från luften med både kamera eller annan sensor som värmekamera, och från marken med uppmätning av koordinatpunkter. Kursen innehåller även efterbearbetning av data, t ex modellering i fotogrammetriprogram och redigering av bilder och film. 

Foto och film med UAS, 15 yh-poäng 

Du lär dig om kamerans uppbyggnad och funktion och grunderna för fotografering och videofilmning. Kursen ger dig grunderna inom redigering av video och stillbild. Du får också specifikt lära dig om drönares kameror och fotografering och filmning med dessa. Eget praktiskt arbete ingår med flygning både manuellt och autonomt. 

Introduktion till luftfartsunderhåll, 15 yh-poäng 

I kursen får du kunskap om hur olika typer av drönare, UAS-farkoster är uppbyggda och ska underhållas. Målet är att du ska bli en UAS-operatör som på ett systematiskt sätt bedriver luftfartssäkert underhållsarbete. Du får kunskaper om luftfartygs konstruktion, metoder för felsökning och dokumentation för att självständigt kunna bedriva enklare underhållsarbete på UAS. 

Flygteori, 35 yh-poäng 

Kursen ger dig grunderna inom flygteori med fokus på kunskap relaterad till operationer med obemannade luftfartyg och dess integrering i luftfartssystemet. Innehållet omfattar Transportstyrelsens kategori ÖPPEN och en introduktion till kategorin SPECIFIK för obemannade farkoster. 

Mjuk- och hårdvara för UAS, 15 yh-poäng 

Kursen ger dig kompetens att använda och modifiera sensorer och moduler samt introduktion till implementering av ny och modifierad mjuk- och hårdvara på UAS-plattform. Kursen innehåller övningsuppdrag där du får vara med om att bygga och modifiera en UAS samt insikt i hur konfigureringen sker. Kursen använder plattformen Arduino för att ge dig en förståelse för hur hårdvara och mjukvara samarbetar. 

Entreprenörskap, 30 yh-poäng 

Kursen tar upp teorier, praktikfall och projektarbete i att etablera, bygga och utveckla en verksamhet baserat på UAS-tjänster. Kursen inriktar sig på såväl eget företagande som interna projekt. När kursen examinerats ska du tillägnat sig kunskaper om affärsutveckling, ekonomisk planering och uppbyggnad av försäljningskanaler. 

Juridik, 15 yh-poäng 

Under kursen får du förståelse för affärsjuridik och juridik med fokus på UAS inom regelverk, specialtillstånd och luftfartsorganisationer. Kursen syftar till att du ska förstå lagar, dokument och rättspraxis för att tillämpa i verksamheter och kritiskt kunna analysera och hantera juridiska dokument för att upprätta avtal. 

LIA (Lärande i Arbete), 60 yh-poäng 

Under LIA-kursen praktiserar du det du lärt dig under utbildningen. Kursen genomförs med etablerade företag eller organisationer och ger dig en tydlig bild av yrkesrollen. 

 Examensarbete, 10 yh-poäng 

Under examensarbetet arbetar du med ett projekt inom utbildningens område som ofta är kopplat till LIA-perioden. 

Som studerande kommer du att ha tillgång till en drönare från start. Utbildningen genomförs på en tidigare militär flygplats i Ljungbyhed som 1998 övergick till ett civilt flygfält. Flygning sker primärt i närområdet cirka 5-15 minuters bilfärd från skolan. 

Under utbildningen får du kunskap och färdighet i att planera och utföra drönaroperationer på ett säkert och lagligt sätt inom flera verksamhetsområden. Du får även kunskap om hur drönarens hård- och mjukvara fungerar. Du lär dig också att driva företag och får kunskap inom luftfart och tekniskt underhåll. 

 Utbildningen motsvarar SeQF nivå 5.