Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och upplägg.

Det är ledningsgruppen som tar in studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas cirka fyra gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen.

Representanter i ledningsgruppen:

 • David Almroth, Skyqraft
 • Johan Apel, Swedish Air Command
 • José Beltrán, Studeranderepresentant
 • Lars-Åke Edgardh, Spacemetric
 • Peter Moritz, Folkuniversitetet
 • Isabelle Nyroth, Globhe
 • Henrik Persson, Räddningstjänsten Söderåsen
 • Daniel Pettersson, SydMät
 • Joakim Pålsson, Xer Technologies
 • Magnus Tenghagen, Ljungbyhed Air
 • Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp Gods
 • Björn Gustafsson Wallinius, Flygteknikcenter Ljungbyhed
 • Roger Wiking, Studeranderepresentant
 • Björn Åstrand, CeeBee Byggkonsult