Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och upplägg.

Det är ledningsgruppen som tar in studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas cirka fyra gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen.

Representanter i ledningsgruppen:

 • Björn Gustafsson Wallinius, Flygteknikcenter, Skolväsendet. Ledamot.
 • Johan Apel, Swedish Air Command, Arbetsliv. Ledamot.
 • Lars-Åke Edgardh, Spacemetric, Arbetsliv. Ledamot.
 • Susanne Håkansson, Folkuniversitetet, Övrigt. Ledamot.
 • Magnus Tegnhagen, Ljungbyhed Air, Arbetsliv. Ledamot.
 • Per Björklund, studeranderepresentant
 • Peter Moritz, Folkuniversitetet. Utbildningsledare. Ledamot.
 • Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp Gods AB, Arbetsliv. Ledamot.
 • Björn Åstrand, CeeBee Bygkonsult, Arbetsliv. Ledamot.
 • David Almroth, Skyqraft, Arbetsliv. Ledamot.
 • Ryan Davidson, SLU, Arbetsliv. Ledamot.
 • Henrik Persson, Räddningstjänsten Söderåsen, Arbetsliv. Ledamot.