Kurser

Utbildningen till kommersiell drönaroperatör innehåller följande spännande kurser! Samtliga är framtagna i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer för att motsvara deras behov.

Använda och kontrollera drönare 15 yh-poäng

Efter avslutad kurs ska du kunna använda och kontrollera en drönare på ett korrekt, grundläggande och säkert sätt i luftrummet. Kursen ger dig kunskaper om hur mjukvara och drönare fungerar samt dess olika system och funktioner. Du ska efter kursen ha färdigheter i att använda drönarens olika system och kunna framföra drönaren genom luften.

Drönare i dagens och morgondagens civila samhälle 10 yh-poäng

Efter examination ska du kunna redovisa, från både mikro- och makroperspektiv, för den potential och användningsområden vilka drönare har i civilsamhället idag och i den närliggande framtiden. Du ska kunna applicera denna kunskap för att på ett bra sätt kunna planera din framtida yrkesroll. Du ska även ha skapat dig en förståelse för gruppens betydelse för individens lärande och ha en förståelse för att utnyttja grupdynamiska processer både under det fortsatta lärandet och i den framtida yrkesrollen.  

Entreprenörskap 30 yh-poäng

När kursen examinerats ska du tillägnat sig kunskaper om affärsutveckling, ekonomisk planering och uppbyggnad av försäljningskanaler. Du ska kunna applicera denna kunskap för att utveckla din egen affärsidé inom marknaden.

Juridik 15 yh-poäng

Kursen introducerar dig till gällande rättsregler för ett antal centrala rättsområden. Du får även en grundläggande introduktion till att arbeta med lagtexter och annat juridiskt material. Efter avslutad kurs ska du kunna använda dina kunskaper för att maximera ditt entreprenörskap.

Flygtekniskt perspektiv samt systematiskt underhåll  25 yh-poäng

Kursen ger dig förmågan att med kunskap om flygtekniskt kvalitetsarbete och drönares konstruktion kunna arbeta självständigt i operativ miljö och med systematiskt underhåll.

Flygteori 45 yh-poäng

Kursen ger dig kunskaper baserat på PPL-teori (Privat Pilot License) för luftfart med flyg, men anpassat för drönaroperatörer - och den kunskap som behövs för att klara Transportstyrelsens prov för kompetensbevis för drönare som inträder 1 juli i år:
OPEN A1 & A2.

Introducerande flygträning 10 yh-poäng

Efter kursen skall eleven kunna behärska drönaren och genom prov visa på förmågan att flyga den manuellt på ett säkert sätt.

Utveckling av mjuk- och hårdvara 30 yh-poäng

Kursen ger dig kunskap om hur drönares system är uppbyggda och dess hård- och mjukvara fungerar.

Som del av kursen får ni i grupp bygga en drönare med öppen plattform med standard sensorer, och lära er hur man ställer in/programmerar den för att kontrollera den.

LIA (Lärande i Arbete) 60 yh-poäng

Efter avslutad LIA ska du ha fördjupat dina kunskaper om och färdigheter som drönaroperatör och din förmåga att applicera dessa i arbetslivet.

Introducerande kurs i foto och film från drönare 15 yh-poäng

Du lär dig om kamerans uppbyggnad och funktion och grunderna för fotografering och videofilmning. Kursen innehåller grunder inom redigering av video och stillbild. Du får också specifikt lära dig om drönares kameror och fotografering och filmning med dessa. Eget praktiskt arbete ingår med flygning både manuellt och autonomt.

Praktisk användning av drönaren 10 yh-poäng

Kursen innehåller teoretiska studier och eget praktiskt arbete med manuell och autonom flygning för uppdrag inom flera branschområden såsom bildmedia, inmätning, 3D-modellering, inspektion och skog/lantbruk.

Examensarbete 10 yh-poäng

Examensarbete är en tvåveckors kurs där du gör en muntlig presentation på ditt skrivna inlämnade examensarbete. Arbetet som lämnas in är cirka 5 sidor i brödtext och skrivs oftast under LIA-perioden, ofta baserat på praktiken - men det kan behandla allt som rör drönare på något sätt.