Frågor och svar om utbildningen kommersiell drönaroperatör

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna.

Vad kan man jobba med efter avslutad utbildning?

Som utbildad kan du arbeta antingen som anställd drönarpilot (även kallat RPAS-operatör, UAS-operatör, UAV-operatör), eller som egen entreprenör med drönaroperationer i egen firma. Men du kan också använda drönaren som verktyg i många olika yrken om du har en bakgrund inom en bransch där drönare används, alternativt planerar en framtid inom en sådan bransch - till exempel GIS, mätning, bygg, anläggning, inspektion, övervakning, 3D-modellering, GIS, mätning, filmning, fotografering, lantbruk/skog.

Hur ser arbetsmarknaden och framtiden ut efter utbildningen?

Många företag och organisationer ser nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen, inte bara inom flygindustrin, utan inom många olika branscher där nya användningsområden för drönare finns. En stor chans för branschen att växa kommer finnas från i år då nya regler inträder, vilket innebär helt nya möjligheter för drönaroperationer som tidigare inte i praktiken kunnat genomföras på grund av nuvarande regelverk.


Branscher där drönarteknik med fördel kan användas är bland annat byggbranschen, jord- och skogsbruk, energi, transport och logistik, planering, underhållning och övervakning. Som kommersiell drönaroperatör kan du exempelvis arbeta inom filmproduktion, inspektioner, med kartering och 3D-modellering, övervakning eller med effektivisering av odling inom lantbruk.

- Vi ser många användningsområden där drönarna kan effektivisera skogsarbetet, inte minst vid inventering av stormskadad skog. Genom inköp av utrustning och satsning på ökad kompetens tar vi nu ytterligare ett steg i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk, säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra.

Ett annat exempel är Riksbyggen, som inspekterar sina tak och fasader med hjälp av drönare. Även NCC satsar på drönarteknik och drönare används bland annat för att dokumentera arbetsplatser och beräkna till exempel hur mycket jord som ska schaktas, eller för att skapa stora tredimensionella modeller vid infrastrukturprojekt som järnvägsbygge.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är ett år lång (50 veckor), det vill säga två terminer, och pågår under 13 månader från september.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Det varierar från vecka till vecka och du kan räkna med cirka 3 dagar/18 timmar per vecka. Därutöver jobbar du med projektarbeten, i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?

Utbildningen är indelad i åtta kurser, en LIA-period och ett examensarbete – alla dessa kurser innehåller obligatoriska delar.

För att klara studierna bör man räkna med att vara närvarande under undervisningsdagarna tisdag, onsdag, torsdag. En hel del av utbildningen är praktisk, och vissa moment måste dessutom göras på specifika platser, därför kan man inte klara dessa delar av utbildningen på distans eller med alltför stor frånvaro.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?

Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik - en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen. Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och har möjlighet att få goda kontakter samt utökat nätverk.

Vilka företag sitter i utbildningens ledningsgrupp?

Företag med anknytning mot drönaroperatörsbranschen är med i gruppen. Antingen för att de är ett företag som specifikt arbetar med drönaroperationer, för att de använder drönare som del av verksamheten, eller för att de arbetar med analys och utveckling av data som genereras av drönare. Läs mer om ledningsgruppen. 

Är utbildningen på heltid eller deltid?

Utbildningen bedrivs på heltid, generellt med lektionstid tisdag, onsdag och torsdag 9:00-16:00.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för. På området i Ljungbyhed, i anslutning till utbildningen, finns möjlighet att hyra rum för kortare eller längre perioder.

Behöver jag köpa böcker?

Eventuell litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för den kostnaden.

Det är dock endast mycket få böcker det handlar om. Du behöver ha en smartphone eller surfplatta som du kan koppla till drönarens fjärrkontroll. Du behöver också ha en dator för att kunna använda program som ingår utbildningen och för att kunna behandla den data du samlar in på dina drönaruppdrag (ju kraftfullare dator desto bättre). Den behöver också Office-programmen (eller motsvarande) för att kunna arbeta i Word & Excell, samt för att kunna installera bild- och filmredigeringsprogram på. En laptop rekommenderas att ha med till skolan, men är inget krav.

Du kommer behöva köpa en speciell påse för laddning av batterier och ett micro-SD kort för datalagring, men drönare får du låna med ett set propellrar (eventuellt utslitna propellerblad får du själv ersätta).

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja. Läs mer på CSN:s webbplats.