Frågor och svar om utbildningen kommersiell drönaroperatör

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna.

Vad kan man jobba med efter avslutad utbildning?

Som utbildad kan du antingen arbeta som anställd drönaroperatör (även kallat RPAS-operatör, UAS-operatör, UAV-operatör), eller som entreprenör med drönaroperationer i egen firma. Du kan också använda drönaren som verktyg i många olika yrken inom GIS, mätning, bygg, anläggning, inspektion, övervakning, 3D-modellering, filmning, fotografering, lant- och skogsbruk.

Hur ser arbetsmarknaden och framtiden ut efter utbildningen?

Många företag och organisationer ser nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen, inte bara inom flygindustrin, utan inom många olika branscher där nya användningsområden för drönare finns. En stor chans för branschen att växa kommer finnas från i år då nya regler inträder, vilket innebär helt nya möjligheter för drönaroperationer som tidigare inte i praktiken kunnat genomföras på grund av nuvarande regelverk.

Branscher där drönarteknik med fördel kan användas är bland annat byggbranschen, jord- och skogsbruk, energi, transport och logistik, planering, underhållning och övervakning. Som kommersiell drönaroperatör kan du exempelvis arbeta inom filmproduktion, inspektioner, med kartering och 3D-modellering, övervakning eller med effektivisering av odling inom lantbruk.
– Vi ser många användningsområden där drönarna kan effektivisera skogsarbetet, inte minst vid inventering av stormskadad skog. Genom inköp av utrustning och satsning på ökad kompetens tar vi nu ytterligare ett steg i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk, säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra.

Ett annat exempel är Riksbyggen, som inspekterar tak och fasader med hjälp av drönare. Även NCC satsar på drönarteknik och drönare som bland annat används för att dokumentera arbetsplatser, beräkna schaktmassor och för att skapa tredimensionella modeller för infrastrukturprojekt.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen pågår under 50 veckor och har sommaruppehåll. Utbildningen pågår tom oktober 2022.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Det varierar från vecka till vecka och du kan räkna med cirka 3 dagar/16 timmar per vecka. Därutöver jobbar du med projektarbeten i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar. Utbildningen motsvarar heltidsstudier.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?
Utbildningen är indelad i åtta kurser samt en LIA-period och ett examensarbete – alla dessa kurser innehåller obligatoriska delar. För att klara studierna bör man räkna med att vara närvarande under undervisningsdagarna. En hel del av utbildningen är praktisk och vissa moment måste dessutom göras på specifika platser, därför kan utbildningen inte genomföras på distans eller med hög frånvaro.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?
Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik – en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen. Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och du har möjlighet att skapa viktiga kontakter och att utöka ditt nätverk.

Vilka företag sitter i utbildningens ledningsgrupp?

Företag med anknytning i drönaroperatörsbranschen är med i gruppen. Antingen för att de är företag som specifikt arbetar med drönaroperationer eller för att de arbetar med analys och utveckling av data som genereras av drönare. Läs mer om ledningsgruppen.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för. På området i Ljungbyhed, i anslutning till utbildningen, finns möjlighet att hyra rum för kortare eller längre perioder.

Behöver jag köpa böcker?
Den litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för kostnaden. Det är ett fåtal böcker men du behöver ha en smartphone eller surfplatta som du kan koppla till drönarens fjärrkontroll. Du behöver också ha en dator för att kunna använda program som ingår utbildningen och för att kunna behandla den data du samlar in på dina drönaruppdrag (ju kraftfullare dator desto bättre) En laptop rekommenderas att ha med till skolan, men är inget krav.

Du kommer behöva köpa en speciell påse för laddning av batterier och ett micro-SD kort för datalagring, men drönare får du låna med ett set propellrar (eventuellt utslitna propellerblad får du själv ersätta).

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja. Läs mer på CSN:s webbplats.