Kommersiell drönaroperatör, Ljungbyhed, 250 yh-poäng

Yrkeshögskoleutbildning Ljungbyhed

Är du del av en organisation eller ett företag som behöver introducera drönartekniken i verksamheten? Har du idéer om hur man kan arbeta med drönare du vill förvekliga som entreprenör? Läs YH-utbildningen kommersiell drönaroperatör på Folkuniversitetet.

Ansök till utbildningen Öppnas i ett nytt fönster Kommersiell drönaroperatör, YH-utbildning
Sista ansökningsdatum
2021-05-31
Utbildningsstart
2021-08-30
Studietakt
Heltid, bunden
Antal platser
30
Antal veckor LIA
12

Behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100p

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Kommersiell drönaroperatör
 • Kommersiell drönarpilot
 • RPAS-operatör
 • RPAS-pilot
 • UAS-operatör
 • UAV-pilot

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som anställd drönaroperatör eller som egenföretagare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska moment om operationer med drönare, undervisning inom juridik och entrepenörskap, och luftfartsrelaterade ämnen. Läs mer om kurserna.

Vi arbetar med drönare löpande genom hela utbildningen, parallellt med de andra kurserna.

Som studerande kommer du att ha tillgång till en drönare från start. Utbildningen genomförs på en tidigare militär flygplats i Ljungbyhed som 1998 övergick till ett civilt flygfält. Flygning sker primärt i närområdet cirka 5-15 minuters bilfärd från skolan.

Under utbildningen får du kunskap och färdighet i att planera och utföra drönaroperationer på ett säkert och lagligt sätt inom flera verksamhetsområden. Du får även kunskap om hur drönarens hård- och mjukvara fungerar. Du lär dig också att driva företag och får kunskap inom luftfart och tekniskt underhåll.

Utbildningen motsvarar SeQF nivå 5.

Många branscher kommer att påverkas av drönarens utveckling. Behovet av utbildade operatörer ser ut att öka i takt med att strikta lagar från Europeiska luftfartsmyndigheten, EASA,  träder i kraft i år. Branschen förväntas växa med de stora möjligheter som detta regelverk för med sig.

Utbildningen genomförs av Folkuniversitetet.

Mer om ansökan

Det är viktigt att du bifogar följande dokument till din ansökan:

 • Betygsdokument från gymnasieskolan/komvux
 • Betygsdokument från eventuella andra eftergymnasiala utbildningar

Behörighet

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

 1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen

Särskild behörighet

Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyg E/G/3 för Särskild behörighet för kursen:

Engelska B/Engelska 6

Bifoga i ansökan
För att styrka dina meriter behöver du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vidimerade.

Om du har utländsk gymnasieutbildning ska dessa översättas och valideras.
Om du har utländska akademiska meriter ska dessa översättas och valideras av UHR, Universitetet och Högskolerådet.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. Läs mer om reell kompetens.

Så här bedömer vi din ansökan i vår urvalsprocess:

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas till att göra ett antagningsprov.

Formulär för kompetenskartläggning

Kontaktinformation

Peter Moritz
peter.moritz@folkuniversitetet.se
Växelnummer: 046- 19 77 00