Kommersiell drönaroperatör, Ljungbyhed

Yrkeshögskoleutbildning Ljungbyhed

Är du del av en organisation eller ett företag som behöver introducera drönartekniken i verksamheten? Har du idéer om hur man kan arbeta med drönare du vill förvekliga som entreprenör? Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som anställd drönaroperatör eller som egenföretagare.

Ansök till utbildningen Öppnas i ett nytt fönster Kommersiell drönaroperatör, YH-utbildning
Sista ansökningsdatum
2020-09-06
Utbildningsstart
2020-10-05
Studietakt
Heltid, bunden
Antal platser
20
Antal veckor LIA
10

Behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 6, 100p
  • Matematik 2, 100p

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • Kommersiell drönaroperatör
  • Kommersiell drönarpilot
  • RPAS-operatör
  • RPAS-pilot
  • UAS-operatör
  • UAV-pilot

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska moment om operationer med drönare, undervisning inom juridik och entrepenörskap, och luftfartsrelaterade ämnen. Läs mer om kurserna.

Vi arbetar med drönare löpande genom hela utbildningen, parallellt med de andra kurserna.

Som studerande kommer du att ha tillgång till en drönare från start. Utbildningen genomförs på en tidigare militär flygplats i Ljungbyhed som 1998 övergick till ett civilt flygfält. Flygning sker primärt i närområdet cirka 5-15 minuters bilfärd från skolan.

Under utbildningen får du kunskap och färdighet i att planera och utföra drönaroperationer på ett säkert och lagligt sätt inom flera verksamhetsområden, och kunskap om hur drönarens hård- och mjukvara fungerar. Du lär dig också att driva företag och får kunskap inom luftfart och tekniskt underhåll.

Utbildningen motsvarar SeQF nivå 5.

Många branscher kommer att påverkas av drönarens utveckling. Behovet av utbildade operatörer ser ut att öka i takt med att strikta lagar från Europas luftfartsmyndighet träder i kraft i år. Branschen förväntas växa med de stora möjligheter som detta regelverk för med sig.

Utbildningen genomförs av Folkuniversitetet.

Mer om ansökan

Det är viktigt att du bifogar följande dokument till din ansökan:

  • Betygsdokument från gymnasieskolan/komvux
  • Betygsdokument från eventuella andra eftergymnasiala utbildningar

Förutom grundläggande behörighet:
             Engelska 6, 100p

      Matematik 2, 100p

Med lägst betyget E/3/G

OBS! Du kan inte bifoga filer som är större än 4 MB

Så här bedömer vi din ansökan i vår urvalsprocess:

Betyg

Samtliga sökande med särskild behörighet rangordnas efter betygssnitt från gymnasiet. I fall då sökande saknar gymnasiebetyg, men har intyg från eftergymnasiala studier från annat land, ges automatiskt poängtal 10,0.

Tidigare utbildning

Om den sökande kan visa att denne har minst en termins eftergymnasiala studier inom utbildningens yrkesområde, läggs 3 poäng till snittbetyg från gymnasiet. Har den studerande minst en termin eftergymnasiala studier utom utbildningens yrkesområde, läggs 1 poäng till snittbetyg från gymnasiet.

Formulär för kompetenskartläggning

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta:

Nicolas Tegsell, utbildningsledare: 010-155 75 40, Nicolas.tegsell@folkuniversitetet.se 
Susanne Moustgaard Håkansson, verksamhetsledare, 0721-41 00 87, susanne.moustgaard-hakansson@folkuniversitetet.se