Peter Eldh, Eldhs tandvård, Insjön

"Vi har anställt tre tandsköterskor från denna utbildning."

Yrkeshögskoleutbildningar innehåller LIA, lärande i arbete, som innebär att de studerande praktiserar på en arbetsplats. Peter Eldh, tandläkaren som driver företaget Eldhs Tandvård har erbjudit flera YH-studenter LIA-plats och dessutom anställt flera av Folkuniversitetets nyutexaminerade tandsköterskor.

Varför är Eldhs Tandvård engagerad i denna utbildning?

- Vi tycker att det är viktigt att tandsköterskestudenterna får en bra bild av yrket under sin utbildning. Det har vi möjlighet att ge dem. Vi värnar om, och ser en stor fördel med att utbildningen finns i vår närhet. Tandvårdsbranschen behöver mer personal inom samtliga yrkeskategorier, i hela landet. Det är jättebra att tandsköterskeutbildningen finns på nära håll, både för oss inom privat tandvård och för Folktandvården. På vår klinik tycker alla att det är roligt att lära ut, vilket också gör att vi gärna tar emot LIA-studenter när verksamheten tillåter.

Vilket intryck har ni fått av de studenter som gjort LIA hos er?

- Vi tycker att studenterna har rätt teoretisk kunskap och bra engagemang. Det är den
grunden som behövs för att befästa de praktiska momenten under utbildningens tre LIA-perioder.

Vad bidrar du och ditt företag med i denna utbildning?

- När verksamheten tillåter tar vi emot LIA-studenter. Hittills har det varit 2 studenter hos oss under 3 LIA-perioder. Vi har snart haft kliniken öppen i 2 år, så 1-2 gånger per år har vi haft studenter hos oss.

Vilka möjligheter öppnas för dessa studenter efter genomförd utbildning?

- Många möjligheter. Vi har hittills anställt 3 tandsköterskor direkt efter Folkuniversitetets utbildning. Generellt kan sägas att tandsköterska är ett mångsidigt yrke inom en bransch där mun och tänder är den gemensamma nämnaren, men där sysslorna varierar mycket mellan olika arbetsplatser. Vi jobbar delegerat där tandsköterskan gör många delar som tandläkaren traditionellt sett gjort tidigare, t.ex. bedövning, digital scanning och profylax. Vissa tandsköterskor vidareutbildar sig även mot operationstandsköterska eller ortodontiassistent. Som sagt, det är många möjligheter som öppnas efter en tandsköterskeutbildning.

Sveriges yrkeshögskoleutbildningar skräddarsys i samverkan med arbetslivet inom berörd bransch. Detta samarbete borgar för att utbildningarnas innehåll stämmer överens med arbetsgivarnas aktuella behov av ny kompetens. Det har blivit ett vinnande koncept: 9 av 10 YH-studerande får jobb efter examen.