Röster från branschen

STUNS och AFRY är samarbetspartners i våra två utbildningar inom life science. Läs här hur de ser på vårt samarbete.

STUNS

Stiftelsen för samverkan mellan Uppsalas universitet, näringsliv och samhälle.
Erik Allard arbetar för STUNS - Life science, som är ett strategiskt nav för samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att medverka till hållbar kunskapsbaserad tillväxt – inom life science, hälsa och angränsande discipliner. Vi bad Erik berätta varför STUNS har engagerat sig i Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar inom life science.

Bidrar med stort kontaktnät

STUNS har en stående adjungering i utbildningens styrgrupp. De kan därmed göra inspel och ge rekommendationer, men deltar inte i något beslutsfattande.
- Vi hjälper också till med att förmedla värdefulla kontakter och på annat sätt skapa förutsättningar för att utbildningen ska kunna hålla så hög kvalitet och relevans som möjligt.

Kompetensen behövs

- Life science är jätteviktigt för såväl Uppsalaregionen, som för Sverige som helhet. Med vårt engagemang i utbildningen vill vi stärka kompetensbasen, och därmed också innovations- och konkurrenskraften, både lokalt och nationellt.

Goda framtidsutsikter efter avslutat utbildning

- STUNS bedömning är att life science branschen kommer att fortsätta expandera kraftigt både lokalt och nationellt. Det betyder att framtidsutsikterna för att få anställning är goda. Den som dessutom tar ansvar för att fortsätta utvecklas genom att skaffa sig ytterligare djup- och breddkunskaper i yrkeslivet, har bra möjligheter att få en framgångsrik och stimulerande karriär.


AFRY

Även bolaget AFRY är involverade i yrkeshögskoleutbildningarna inom life science. AFRY är ett svenskt ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Carolina Pettersson arbetar inom affärsområde Food & Pharma vi bad henne förklara på vilket sätt de samarbetar med Folkuniversitetet.

Bidrar med riktning och kunskap

- Idag har AFRY en representant i utbildningens ledningsgrupp, dessutom föreläser vi på en del kurser, t ex inom sterilteknik och statistik. Vi är angelägna om att det ska finnas en hållbar kompetensförsörjning för LifeScience i Uppsala Regionen, så vi var engagerade redan i utbildningarnas uppstartsskede när ansökan skickades till myndigheten för yrkeshögskola.

Stora möjligheter

- Det finns ett flertal stora producerande företag i LifeScience-sektorn idag och alla har ett flertal utrustningar och lokaler som behöver underhållas, så jag ser stora möjligheter för studenterna att få arbete i regionen.

Läs mer om våra YH-utbildningar inom Life science
Läke- och livsmedelstekniker
Servicetekniker, inriktning Life science