VA-projektör, Västerås

Yrkeshögskoleutbildning Västerås

Tillgången till friskt vatten är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle. Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands. Ingen ny start är planerad i dagsläget.

man vid dator, projektering
Studietakt
Heltid, bunden
Antal platser
20
Antal veckor LIA
24

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • VA-projektör
  • VA-konsult
  • VA-konstruktör
  • VA-tekniker
  • VA-ingenjör

VA-projektör

Nya investeringar i infrastrukturen, pensionsavgångar och ändrade upphandlingsvillkor leder till att behovet av VA-projektörer ökar markant. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten måste minst 1 000 personer rekryteras inom den kommande tioårsperioden. Genom att utbilda dig till VA-projektör får du en eftertraktad yrkesprofil och goda möjligheter till anställning hos entreprenörer och konsulter men också hos kommuner. En framtida arbetsgivare kan vara företag som Ramböll, WSP, Tyrens, Sweco eller Sigma Civil.

Omfattning

400 YH-poäng, 80 veckor fördelade på 56 veckor teori och 24 veckor LIA.

Metodik och pedagogik

Under teoriperioderna varvas lektioner, grupparbeten och hemstudier.
Våra lärare är själva yrkesverksamma och därför väl uppdaterade om vad som sker i branschen samt mycket kompetenta såväl praktiskt som pedagogiskt.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2a/2b eller 2c eller motsvarande kunskaper
Godkänt betyg/E i Svenska B/ Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.

Eller:
Godkänt betyg/E i Bygg och anläggning 1 och 2 eller motsvarande kunskap.

Denna utbildning har nu en klass som går sista terminen. För tillfället ges inte någon ny start av utbildningen i Västerås, däremot i Gävle.

Utbildningen lyder under Yrkeshögskolemyndigheten och är studiemedelsberättigad från CSN.