Fastighetsförvaltare, Umeå, Distans

Yrkeshögskoleutbildning Umeå

Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer. Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året, vilket innebär att möjligheterna till arbete är goda. I tillväxtregionerna finns ett stort rekryteringsbehov och då kompetensen är svår att finna sker den främsta rekryteringen från andra arbetsgivare.

Fastighetsförvaltare Yrkeshögskola Folkuniversitetet Umeå
Utbildningsstart
2022-01-17
Omfattning
500 Yh-poäng
Studietakt
Helfart, Distans
Antal platser
20
Antal veckor LIA
31

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Fastighetsförvaltare

Ansökan är stängd

 

Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå.

Under de kommande tio åren kommer det att saknas runt 10.000 personer inom fastighetsbranschen - bland annat på grund av stora pensionsavgångar, nya kompetensbehov genom teknikutveckling, upprustning av miljonprogramsområden och nyetableringar. Enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd finns det ett totalt rekryteringsbehov av Fastighetsförvaltare på 1554 st, varav 531 är pensionsavgångar och 1023 är nyrekryteringar.

Bred Yh-utbildning med kvalificerad yrkespraktik

Under utbildningens 2,5 år läser du en lång rad olika kurser – från  fastighetsföretagande till ekonomi med fastighetsinriktning, kommunikation och ledarskap, IT, fastighetsjuridik, fastighetsteknik och miljöhantering. Samverkan med branschen under studietiden är avgörande för hela utbildningen. Det är viktigt att du som förvaltare behörskar Excel. Därför får du under hela din utbildning hos oss fri tillgång till Learnesys onlinekurser i Excel, Word och Power BI.

LIA

Under utbildningens 3 LIA-perioder (31 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-peri­oderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Distansstudier

Denna utbildning är på helfart och har fysiska träffar i Umeå vid 12 tillfällen under utbildningen. Dessa moment är obligatoriska att närvara vid om de innefatta någon form av examinerande inslag som ex tentamine, laborationer eller studiebesök. 

Att läsa på distans kan vara ett bra alternativ för dig som vill studera på en Yrkeshögskoleutbildning utan att flytta. Undervisningen sker via vår lärplattform där du hittar allt ditt kursmaterial och pratar med dina studiekamrater och lärare via video, chatt och forum. 

Krav på särskilda förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet:

  • Godkänt betyg/E i Matematik B, Matematik 2 eller motsva­rande kunskaper
  • Godkänt betyg/E i Svenska B, Svens­ka 2, Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper

Reell Kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Det innebär att du bevisar att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan ha skaffat dem genom arbetslivserfarenhet eller på något annat sätt. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med ev. bilagor. 

Blankett reell kompetens

Har du frågor?

Kontakta

Skicka e-post till yhumea@folkuniversitetet.se

Ring på nummer 090-71 14 00