YH-utbildningar inom området säkerhetstjänster

Yrkeshögskoleutbildningar som till exempel arbetsmiljöingenjör.

Alla YH-utbildningar innehåller en kvalificerad praktikperiod, LIA (lärande i arbete).