Om yrkesrollen

Som driftledare inom gröna näringar kan du jobba med driftledning och affärs- och produktionsutveckling som bygger på ett hållbarhetsperspektiv.

Vad gör en Driftledare inom gröna näringar? 

Ditt fokus ligger på att få människor att arbeta tillsammans och en verksamhet som drivs i balans med jorden. Du kan till exempel jobba som teamleader och utveckla den gröna näringen genom ledarskap och innovation med hållbara och cirkulära metoder.

Många gröna näringar (jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark) befinner sig i ett systemskifte på grund av digitalisering, klimatförändringar, naturresurshushållning och ny lagstiftning. En utmaning är att driva verksamheter som kombinerar företagande som går att leva på, i balans med de ekosystem de verkar i.

I dagsläget saknar branschen rätt kompetens för att skapa en hållbar tillväxt.