Att jobba som Driftledare inom gröna näringar

Som driftledare inom gröna näringar kan du jobba med driftledning och affärs- och produktionsutveckling som bygger på ett hållbarhetsperspektiv.

Ditt fokus ligger på att få människor att arbeta tillsammans och en verksamhet som drivs i balans med jorden.

Många gröna näringar (jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark) befinner sig i ett systemskifte på grund av digitalisering, klimatförändringar, naturresurshushållning och ny lagstiftning. En utmaning är att driva verksamheter som kombinerar företagande som går att leva på, i balans med de ekosystem de verkar i.

Branschen upplever att de i dagsläget inte har kompetensen som behövs för att skapa en hållbar tillväxt.