Om utbildningen

Genom att studera till Driftledare inom gröna näringar kommer du att vara med och utveckla de gröna näringarna utifrån ett hållbart perspektiv.

Du kommer att få både teoretisk och praktisk kunskap om den gröna näringen, dess aktörer och verksamheter.

Utbildningen ger dig en grundläggande kompetens inom hållbar odling, förädling av växter samt hållbar djurhållning. Du går även möjlighet att specialisera dig genom LIA (Lärande i arbete).

Utöver detta får du kunskaper om till exempel de globala hållbarhetsmålen, cirkularitet, företagande, konceptutveckling, hygien och säkerhet.

Hur ser arbetsmarknaden och framtiden ut efter utbildningen?

Utbildningen möter ett uttalat behov som finns inom större lantbruksenheter, skogsföretag, fiskodlingar, större djurhållningsgårdar och besöksnäringar. Branschen behöver nya personer in i organisationer som vill driva och möta den omställning man står inför idag. Det ger en utbildningsbredd som möjliggör ett brett anställningsområde. Du kan till exempel få anställning som driftledare, driva egen verksamhet eller projektleda större investeringar inom grön näring.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under 63 veckor med teori och 16 veckor LIA. Samlat blir det cirka 1,5 år inklusive ett sommaruppehåll.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Det är direktsänd digital undervisning två heldagar i veckan. Därutöver jobbar du med projektarbeten i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar. Utbildningen motsvarar en studietakt på 75 %.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?

För att klara studierna bör man räkna med att vara närvarande under undervisningsdagarna som sker via en digital plattform. Utbildningen har 10 fysiska träffar som kommer att ske på specifika företag samt på Folkuniversitetet i Malmö, men även i Bjuv och andra orter för att utnyttja näringslivskopplingarna som finns där. Övriga studiebesök arrangeras på flera orter så att de studerande kan besöka en plats i sitt närområde.

Utbildningsledaren finns alltid till hands för dig som studerande som behöver extra handledning eller coachning för att nå utbildningens mål.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?

Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik - en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen.
Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och du har möjlighet att skapa viktiga kontakter och att utöka ditt nätverk.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på var du bor och på vilket företag du ska göra din LIA, kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för.

Behöver jag köpa böcker?

Den litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för kostnaden. Eftersom utbildningen är digital behöver du också ha en dator. En laptop rekommenderas att ha med till de fysiska träffarna, men är inget krav. Folkuniversitetet ger dig en möjlighet att få Officepaketet under dina studier.