Teknikinformatör, Göteborg/Distans

Yrkeshögskoleutbildning Göteborg

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Teknikinformatör på Folkuniversitetet i Göteborg. Arbetslivet behöver dig!

Teknikinformatör - Folkuniversitetet i Göteborg
Omfattning
200 YH-poäng
Studietakt
Heltid, 1 år, distansutbildning
Antal platser
35
Antal veckor LIA
10

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Teknikinformatör
 • Teknisk skribent
 • Teknisk redaktör
 • Informationsutvecklare
 • Informationsdesigner
 • Teknisk kommunikatör

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Nästa utbildningsstart i augusti 2022 vid nytt beviljande från Myndigheten för yrkeshögskolan. Besked väntas i januari 2022.

Arbetsmarknad

Som teknikinformatör går du en ljus framtid till mötes. Efterfrågan är stor och många industri-, IT- och konsultföretag som utgör de största arbetsgivarna har svårt att hitta personer med rätt kompetens eftersom tillgången på utbildad arbetskraft inte håller jämna steg med efterfrågan.

Med denna utbildning kan du jobba som teknikinformatör, teknisk skribent och kommunikatör, informationsdesigner och informationsutvecklare inom en rad olika branscher med såväl nationella som internationella kunder.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om/i:

 • relevanta bildhanteringsprogram
 • ritningslära och hämtning av ritningar i CAD
 • olika relevanta dokumenthanteringssystem
 • välkända begrepp, nomenklatur och tekniska uttryck
 • olika typer av användarstöd
 • projektmetodik
 • teknisk engelska
 • målgruppsanpassning
 • regelverk och säkerhetsföreskrifter

Efter avslutad utbildning har du färdigheter i att:

 • identifiera, formulera, analysera och lösa problem i sitt arbete som teknikinformatör
 • genomföra ett informationsprojekt på teknisk engelska
 • arbeta i och leda arbetet med ett informationsprojekt
 • kommunicera effektivt med samtliga deltagare i informationsprojekten
 • använda för teknikinformatörens vardagliga arbete relevanta verktyg såsom Frame Maker, XMLeditor, Indesign och Illustrator
 • skapa för slutanvändaren relevant teknisk dokumentation med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att:

 • självständigt genomföra och slutföra olika typer av teknikinformatörsprojekt inkl. målgrupps- och informationsanalys
 • vara drivande i och bidra med kunskap till olika typer av informationsprojekt som finns på arbetsplatsen
 • självständigt och i grupp skriva och utforma utifrån uppdragsgivaren och målgruppen relevant teknisk information på svenska och engelska
 • leda och koordinera informationsprojekt med flera deltagare
 • utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesspråk

Kurser

 • Illustration
 • Informationsstruktur
 • Introduktion till teknikinformation
 • Lärande i arbete (LIA)
 • Projektmetodik
 • Regelverk och säkerhet
 • Teknisk engelska
 • Examensarbete

På distans

Utbildningen till Teknikinformatör sker på deldistans. Under utbildningen medverkar du vid introduktionsdagar samt 4 fysiska träffar i Göteborg, sammanlagt 6 dagar. Förutom träffarna i Göteborg har du lektioner och handledning varje vecka. Dessa sker digitalt.

Vill du veta mer?

031-10 65 00
yh.vast@folkuniversitetet.se

Ladda ner produktblad (pdf)