Särskilt stöd

När du går en YH-utbildning på Tibro Hantverksakademi kan du få särskild stöd för att få de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du behöver stöd i undervisningen på grund av en funktionsvariation eller stöd i svenska språket med yrkesinriktning ber vi dig att informera oss om detta i samband med din ansökan. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen. Här kan du läsa mer om dessa stöd på yrkeshogskolan.se: