Ledningsgrupp

YH-utbildningen till Projektledare inom möbel- och inredningsbranschen utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet.

Folkuniversitetets YH-utbildningar utformas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Ledningsgruppen har, tillsammans med utbildningsledaren, huvudansvaret för utbildningens innehåll och kvalitet.
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från både arbetslivet, anordnaren och de studerande.

I ledningsgruppen för utbildningen Projektledare inom möbel- och inredningsbranschen ingår följande representanter:

  • Högskolan i Skövde
  • Noas Sweden AB
  • Lundbergs möbler AB
  • Serneke fastighetsstyrning
  • Studeranderepresentanter
  • Utbildningsledare