Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Projektledare inom möbel- och inredningsbranschen? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskild behörighet

Godkänt betyg eller motsvarande erfarenheter/kunskaper i

Yrkeserfarenhet inom ett eller flera av följande alternativ:

  •  Affär: ex Försäljning, Företagande, Administration, Marknadsföring, Kund, Service, Import/Export el motsvarande
  •  Design: ex Formgivning, Grafisk kommunikation, Konstruktion, Hantverk, Estetik Bild el motsvarande
  • Produktion: ex Träteknik, Cad, Konstruktion el motsvarande
  • Ledarskap: ex Arbetsledning, Projektledning/koordinering, Ledarskap, Ansvarsroll el motsvarande

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg:

  1. Betyg i gymnasiekurser = 10 poäng vardera, max 30 poäng, från något av gymnasieprogrammen Teknik; Inriktning Design och produktutveckling, Estetiskt; Inriktning Bild och formgivning, Ekonomi; Inriktning Ekonomi, Handel och administration; Inriktning Handel och service eller Hantverk; Inriktningarna Finsnickeri, Textil design eller Övrigt hantverk (lämplig inriktning.) eller motsvarande.

Yrkeserfarenhet:

1 år = 10 poäng

13-24 mån = 20 poäng

25-36 mån = 30 poäng

36 mån och uppåt = 40 poäng

Yrkeserfarenhet inom ett eller flera av följande alternativ:

1. Affär: ex Försäljning, Företagande, Administration, Marknadsföring, Kund, Service, Import/Export el motsvarande

2. Design: ex Formgivning, Grafisk kommunikation, Konstruktion, Hantverk, Estetik Bild el motsvarande

3. Produktion: ex Träteknik, Cad, Konstruktion el motsvarande

4. Ledarskap: ex Arbetsledning, Projektledning/koordinering, Ledarskap, Ansvarsroll el motsvarande.

Denna typ av tidigare yrkeserfarenhet är eftertraktad i branschen och ökar förmågan att tillgodogöra sig utbildningen och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Detta skapar möjlighet  i urvalsprocessen för behöriga som saknar ovan nämnda gymnasiekurser. av erfarenhet vet vi att detta också är sökande med goda möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och att därefter etablera sig inom branschen.

Reell kompetens

Om du saknar betyg i något behörighetsgrundande ämne kan du genom reell kompetens ändå nå behörighet. Beskriv och förklara på vilket sätt du använder det behörighetsgivande ämnet i exempelvis ditt arbete. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Arbetsintyg från samtliga arbetsplatser om du vill åberopa reell kompetens i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen samt vilka arbetsuppgifter du haft.
  • CV med information om utbildningar, anställningar, med mera (ange tidsperiod för respektive anställning).