Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Dekormålare, Förgyllare, Ytbehandlare? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg:

  1. Slutbetyg från gymnasieprogram med inriktning inom hantverk design eller estet = 40 poäng
  2. Godkänt betyg i gymnasiekurser inom hantverk design och estet = 5 poäng vardera max 30 poäng ( gäller inte om den sökande har fått poäng enligt punkt 1)

Arbetsprover:

  1. Bilder eller  fysiska arbetsprover på arbeten som den sökande presterat = max 40 poäng

Tidigare utbildning:

  1. Eftergymnasialutbildning inom relevant utbildningsområde = 10 poäng/år, max 40 poäng
  2. Fristående kurser inom valt yrke. = max 10p/kurs (beroende på kursens längd och innehåll), max 40 poäng

( gäller inte om den sökande har fått poäng enligt punkt 1)

Relevanta utbildningsområden är: hantverk, design, estetisk verksamhet samt företagande, ekonomi och kundhantering.

Yrkeserfarenhet

  1. Arbetslivserfarenhet, även praktik räknas, inom relevant område = 10 poäng/år, max 40 poäng
  2. Relevanta yrkesområden är: hantverk, design, estetisk verksamhet samt företagande, ekonomi och kundhantering.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Beskriv och förklara på vilket sätt du använder t ex hantverk, estetisk verksamhet, ekonomi och/eller kundhantering exempelvis i ditt arbete, ideell förening, hobby eller på annat sätt använder ett/flera behörighetsgivande kompetenser. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan. Utbildningen är eftergymnasial och förutsätter därmed en viss nivå på språk, både gällande förståelse och i tal och skrift. Svenskkunskaper motsvarande SFI nivå D. Vid osäkerhet kring reell kompetens då skriftlig dokumentation saknas kan skolan erbjuda intervju samt en kortare testperiod för att avgöra om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag från behörighetskraven

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till skolan direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Intyg på samtliga kompetenser om du vill åberopa reell kompetens i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade till exempel anställningen samt vilka arbetsuppgifter du haft.
  • CV med information och tidsperiod för eventuella utbildningar, anställningar, kurser med mera.