Utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Moln- och virtualiseringstekniker. Utbildningen innehåller 15 obligatoriska delkurser varav två utgör LIA-perioderna.

Multi-ethnic businesswoman and businessman discussing over computer at desk in creative office

Moln- och virtualiseringstekniker är utbildningen för dig som tycker om problemlösning. Du har ett stort intresse för molntjänster, nätverk och säkerhet, dessutom har du förmåga att vara serviceminded och har lätt för att bygga goda kundrelationer.

Arbetsuppgifter som en tekniker stöter på är utföra felsökning, insalllatio  och konfiguration av datorer och servrar. Du har lärt dig att arbeta projekt- och kundorienterat med ett problemlösande angreppssätt och har förståelse för såväl gruppens betydelse som den egna rollen i olika arbetssituationer. 

Yrkesbenämningen är exempelvis  IT-tekniker, teknisk konsult och supporttekniker.
.

Examen - Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som Moln- och virtualiseringstekniker. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

 • Arbeta med planering och driftsättning av WiFi nät
 • Konfigurera och arbeta med molntjänster, såväl privata som hybrida lösningar.
 • Arbeta på ett problemlösande angreppssätt samt med ett kundorienterat affärstänkande.
 • Arbeta självständigt och initiativrikt, samt vara delaktig i förändrings- och förbättringsprocesser inom IT-systemområdet.
 • Arbeta såväl linje- som projektorienterat.
 • Göra säljinsatser
 • Medverka i projekt inom IT-systemområdet.
 • Arbeta som tekniker inom IT-infrastruktur med design, implementation och drift
 • Arbeta med Exchange
 • Arbeta i Microsoft System Center
 • Läsa, förstå och skriva teknisk dokumentation anpassat till branschens kravbilder

Kurs

YH-poäng

Examensarbete 15 p
Gruppsykologi och arbetsmiljö 10 p
Hårdvaruvirtualisering, hybrid molntjänst  45 p
Konsultmannaskap med rådgivning 20 p
LIA1 30 p
LIA2 70 p
Microsoft System Center - molnintegration  50 p
Nätverk, kommunikation och säkerhet 40 p
Projektkunskap med ITIL 10 p
Publika molntjänster 60 p
Teknisk dokumentation och avtal 10 p
Windows Client OS med Powershell 15 p
Windows Server med Active Directory 25 p