Moln- och virtualiseringstekniker

En utbildning för dig som tycker om problemlösning. Du har ett stort intresse för molntjänster, nätverk och säkerhet dessutom har du förmågan att var service-minded och lätt för att bygga goda kundrelationer.

Arbetsuppgifterna som en tekniker stöter på är utföra flesökning, installation och konfiguration av datorer och servrar. Du har lärt dig att arbete projekt- och kundorienterat med ett problemlösande angreppssätt och har förståelse för såväl gruppens betydelse som den egna rollen i olika arbetssituationer.

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som Moln- och virtualiseringstekniker. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.