Mjuvaruutvecklare för mobilitetstjänster

Som mjukvaruutvecklare för mobilitetstjänster inom fordonsbranschen är du med och tar tekniken till nästa nivå.

Som mjukvaruutvecklare för mobilitetstjänster jobbar du med att utveckla dagens mobilitetstjänster och ta fram nya mobilitetstjänster inom fordonsbranschen. Efterfrågan ökar markant för mer personligt anpassade resor där nya appar och tjänster inom mobilitet tas fram. Fordonstillverkarna arbetar med att koppla ihop fordonen med utsidan, det vill säga de olika uppkopplingarna som behövs för tjänsterna mellan fordon samt till städers och vägars infrastruktur. 

Du kommer att arbeta inom fordonsbranschen med att utveckla mjukvara inom mobilitetstjänsternas tre kategorier: Invehicle experience, Telematics och Vehicle-to-everything V2X. Utbildningen ger dig färdigheter i att arbeta både självständigt och i agila team som arbetar med arbetspaket steg för steg. 

Du får specialiserade kunskaper inom versionshantering, Frontend- och Backendprogrammering, Battery management services, C++, Continuous integration och test, Java, projektmetodik och Python.