Mjuvaruutvecklare för mobilitetstjänster

Som mjukvaruutvecklare för mobilitetstjänster inom fordonsbranschen är du med och tar tekniken till nästa nivå.

Som mjukvaruutvecklare för mobilitetstjänster inom fordonsbranschen är du med och tar tekniken till nästa nivå. 

Som mjukvaruutvecklare kommer du att jobba med att utveckla dagens mobilitetstjänster och ta fram nya mobilitetstjänster inom fordonsbranschen. Efterfrågan ökar markant för mer personligt anpassade resor där nya appar och tjänster inom mobilitet tas fram. Fordonstillverkarna arbetar med att koppla ihop fordonen med utsidan, det vill säga de olika uppkopplingarna som behövs för tjänsterna mellan fordon samt till städers och vägars infrastruktur.  

Du kommer att arbeta inom fordonsbranschen med att utveckla mjukvara inom mobilitetstjänsternas tre kategorier:  

Infotainment eller invehicle experience (musik, närvara på distansmöten, film, guider för sevärdigheter, hälsotillstånd för att upptäcka stress och hjärtslag för att säkerställa högre körsäkerhet) 

Telematics (uppkopplad mot molnet för att processa all datatrafik för tjänster samt underhåll av fordon som t.ex. service, försäkring och hållbarhet) 

Vehicle-to-everything V2X (kommunikation mellan fordonet och allt utanför som t.ex. reseplanering, körstil, schema för batterianvändning, parkerinsplatser, bilpool, prenumerationstjänster, framkörning av bil, kombinera flera resesätt som bil, båt, tåg och flyg).  

Utbildningen ger dig färdigheter i att arbeta både självständigt och i agila team som arbetar med arbetspaket steg för steg. Du får specialiserade kunskaper inom versionshantering, Frontend- och Backendprogrammering, Battery management services, C++, Continuous integration och test, Java, projektmetodik och Python.