Om utbildningen

Utbildningen är drygt 1,5 år (tre terminer plus fem veckor) och innehåller 13 obligatoriska delkurser varav tre utgörs av LIA (lärande i arbete).

Upplägg

Utbildningen är på heltid och bedrivs på plats i Uppsala. Under teoriperioderna varvas lektioner, grupparbeten och hemstudier. Då är det lektioner och föreläsningar tre dagar per vecka och övrig tid studerar man på egen hand. Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Under första terminen är det mest teori och en kortare praktik (3 veckor). Under termin 2 och 3 fortsätter teorin men det ingår även längre praktikperioder, 5 och 8 veckor. Under utbildningen ingår även en rad studiebesök.

Vad är en YH-utbildning egentligen?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära dig arbetet.

LIA består av tre perioder, en på 3 veckor, en på 5 veckor och en längre på 8 veckor. Du kan få LIA-plats inom Uppsala- Gävleborgs- eller Stockholms län, både inom Folktandvården och den privata sektorn.

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och resor till och från din LIA-plats.

Skolan kan inte hjälpa till att ordna studentboende.

Går det att kombinera jobb och studier? -Eftersom det heltidsutbildning rekommenderar vi starkt att man inte arbetar på vardagarna.