Ledningsgrupp

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet.

Folkuniversitetets YH-utbildningar utformas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.Ledningsgruppen har, tillsammans med utbildningsledaren, huvudansvaret för utbildningens innehåll och kvalitet.
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från både arbetslivet, anordnaren  och de studerande.

I ledningsgruppen för utbildningen Tandsköterska ingår följande representanter från arbetslivet:

  • Folkuniversitetet i Uppsala
  • Folktandvården Region Uppsala, HR-chef
  • Vision, Uppsala län, facklig representant
  • Privattandläkarn, Uppsala
  • Folktandvården Stockholms län AB, personalchef
  • Folktandvården Brommaplan, Stockholm
  • Eriksbergstandläkarna, Uppsala
  • Folktandvården S:t Per, Uppsala