FAQ

Här presenteras de vanligaste frågorna vi får från de sökande.

FAQ

Hur ansöker jag till utbildningen?

Du går in på utbildningens startsida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan. Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg".  Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem. Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Du måste ha grundläggande behörighet samt lägst betyg E/G/3 i Svenska2 eller Svenska som andraspråk2.

Vem kan söka till tandsköterskeutbildningen?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urvalsprov bland samtliga behöriga sökande. 

Urvalsprov? Vad innehåller det?

Provet är obligatoriskt för alla behöriga sökande. Nivån är anpassad efter behörighetskriterierna.

När och var kan jag göra särskilt prov?

Alla behöriga sökande kallas via yh-antagning.se till särskilt prov i början av maj. Söker du samma utbildning på flera orter får du välja i vilken av orterna du vill göra testet (man kan bara göra provet en gång). Det kommer att finnas olika tider att välja mellan.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag 30 april. Det är också sista dagen att ladda upp ansökningshandlingar. 

Kan man komplettera senare om man tar studenten i juni?

Nej, då får du söka till nästa omgång.

När kommer antagningsbeskedet?

Vi planerar att skicka ut antagningsbesked veckan före midsommar. Beskeden kommer via yh-antagning.se.

När startar utbildningen?

Utbildningen startar i september 2021. 

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen är en heltidsutbildning. Det är lektioner ca 3 dagar/vecka, övrig tid fylls av egna studier, grupparbeten, metodövningar, m m. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? 

Under första terminen är det mest teori och en kortare praktik (3 veckor). Under termin 2 och 3 fortsätter teorin men det ingår även längre praktikperioder, 5 resp 8 veckor. Under praktikperioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Kan man jobba samtidigt eller är det en heltidsutbildning?

Det är en heltidsutbildning och vi rekommenderar starkt att man inte arbetar på vardagarna.

Är utbildningen på distans?

Nej, utbildningen sker på plats i Uppsala.

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller tre praktikperioder, LIA (ämnet heter lärande i arbete). LIA ligger på termin 1, 2 och 3. Totalt 16 veckor.

Måste man göra sin praktik (LIA) i Uppsala?

Nej, man kan göra LIAn även på andra orter.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betala du kurslitteratur samt resor till och från praktikplatsen själv.

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad är YH-poäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng. 5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Vad krävs för att få examensbevis?

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?

Nej, vi har inte möjlighet att hjälpa till att ordna boende under studietiden,

Hur lång är utbildningen?

Den är trygt 1,5 år (3 terminer plus 5 veckor).