Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Tandsköterska.

Allmän behörighet

För att kunna söka till en Yh-utbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Läs mer om bedömningen här

Krav på särskilda förkunskaper

Utöver den allmänna behörigheten behöver du uppfylla kraven på särskilda förkunskaper till denna utbildning:

  • Minst godkänt/E i gymnasieskolans Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande förkunskaper.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Det innebär att du bevisar att du har kunskaper som motsvarar de behörighetskrav som ställs. Du kan ha skaffat dem genom arbetslivserfarenhet eller på något annat sätt. Om du åberopar reell kompetens ska du alltid fylla i och skicka med en kompetenskartläggning med ev. bilagor. Klicka här för att ladda ner blanketten.