Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Tandsköterska.

Allmän behörighet

För att kunna söka till en Yh-utbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i första punkten.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Du är då behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om du har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Dessutom kan du som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Krav på särskilda förkunskaper

Utöver den allmänna behörigheten behöver du uppfylla kraven på särskilda förkunskaper till denna utbildning:

  • Minst godkänt/E i gymnasieskolans Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande förkunskaper.