FAQ

Här hittar du som söker till Psykisk hälsa och ohälsa svar på vanliga frågor kring utbildningen.

Specialistundersköterska

Hur ansöker jag till utbildningen?

Du går in på utbildningens startsida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan.

Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg". Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem.

Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar.

Behörighetskrav?

Yrkeserfarenhet: 1 års yrkeserfarenhet om minst 50% inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri.

Vem kan söka till utbildningen?

Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?

Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urvalsprov bland samtliga behöriga sökande. 

Urvalsprov? Vad innehåller det?

Nivån är anpassad efter behörighetskriterierna. 

När och var kan jag göra särskilt prov?

Alla behöriga sökande kallas via yh-antagning.se till särskilt prov 

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen bedrivs på halvfart och distans under 12 veckor 

Upplägget är distansstudier med digitala studieträffar. 

Eftersom utbildningen bedrivs på halvfart är det möjligt att arbeta samtidigt. Dock rekommenderar vi att man inte arbetar heltid.

Är utbildningen på distans?

Ja.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betalar du eventuell kurslitteratur samt utrustning som möjliggör distansstudier (dator, internetuppkoppling, webbkamera osv).

Kan jag få studielån under utbildningen?

Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. 

Vad är YH-poäng?

Du som går en yrkeshögskoleutbildning får YH-poäng. 5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.