Utbildningens innehåll

Kurser, YH-poäng 

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. 

5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier. (YH-poäng är inte detsamma, och motsvarar inte, högskolepoäng.)

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 50 p
Diagnosklassifikation 30 p
E-hälsa 15 p
Examensarbete 25 p
Gruppsykologi och arbetsmiljö 15 p
HoS administration/Medicinsk dokumentation 50 p
Introduktion till HoS i Sverige   5 p
Kommunikation- och presentationsteknik 20 p
Kvalitets- och förbättringsarbete 10 p
LIA 1 30 p
LIA 2 30 p
LIA 3 40 p
Medicinsk terminologi 25 p
Medicinsk engelska 25 p
Vårdjuridik  30 p