Behörighet och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen.

Läs mer om Grundläggande behörighet här.

Särskild behörighet

Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande: 

Yrkeserfarenhet: 1 år halvtid inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri.

Bifoga i ansökan

För att du ska styrka dina meriter så ska du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. 

Om du har utländska gymnasiebetyg ska dessa översättas och valideras av Universitetet och Högskolerådet, läs mer på UHR.

Man kan antingen scanna in eller fota med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag. 

Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. 
Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Om du vill ansöka på reell kompetens så gå vidare här.

20-procentsregeln

Utbildningsanordnaren har beslutat att inte använda denna regel så länge antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas vidare i urvalsprocessen från Folkuniversitetet. 

Urvalsprocessen kan bestå av tester och/eller intervjuer, det varierar efter utbildning.