Hälsa, prevention och rehabilitering, distans

Yrkeshögskola – kurs Distans

Folkuniversitetet i Uppsala, i samarbete med Samariterhemmet Utbildning, erbjuder en kort YH-utbildning på distans för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri och vill fördjupa dig inom hälsa, prevention och rehabilitering.

Hälsa, prevention och rehabilitering. Kort yh-utbildning Folkuniversitetet Uppsala i samarbete med Samariterhemmet.
Omfattning
50 YH-poäng, 20 veckor
Studietakt
50%

Kommande start

Hösten 2024

För att åstadkomma en äldreomsorg av god kvalitet krävs att vårdgivarna säkrar tillgången till personal som har rätt kompetens för att möta dagens och framtidens behov. Vården och omsorgen av äldre spelar en central roll för en lyckad omställning mot en god och nära vård. Fokus ska flyttas till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. I förslaget till en ny äldreomsorgslag syns på flera sätt att förebyggande arbete och rehabilitering ska genomsyra äldreomsorgen.

Fysisk aktivitet är en mycket viktig livsstilsfaktor för hälsan och välbefinnandet och miljön/omgivningen har en stor betydelse för aktivitet och delaktighet. Att främja hälsa och förebygga ohälsa ger vinster i form av att den äldre kan fortsätta att vara självständig och delaktig i samhället. Det ger även en ökad livskvalitet och minskar risken för skador.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt och ett rehabiliterande arbetssätt är grundläggande och avgörande för att stärka eller bibehålla hälsa och funktionsförmåga.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri och vill fördjupa dig inom hälsa, prevention och rehabilitering.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att belysa vikten av att främja hälsa, förebygga ohälsa och rehabilitera äldre personer. Målet är att få specialiserade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Upplägg

Utbildningen ges på halvfart och distans under 20 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.

Utbildningen berättigar till CSN.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet

I samarbete med Samariterhemmet

samariterhemmet

Har du frågor?

Kontakta Maria Hovstadius, rektor och utbildningschef, Samariterhemmet Utbildning

Skicka e-post till Maria Hovstadius, rektor och utbildningschef, Samariterhemmet Utbildning maria.hovstadius@samariterhemmet.se