Funktionsnedsättningar och hälsa, distans

Yrkeshögskola – kurs Distans

Denna utbildning vänder sig till dig som har erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättning inom till exempel vård, omsorg, LSS, psykiatri, skola, kyrka eller motsvarande.

Till ansökan Öppnas i ett nytt fönster Ansök till YH-utbildningen Funktionsnedsättningar och hälsa
Sista ansökningsdatum
2023-10-02
Utbildningsstart
2023-10-02
Omfattning
40, YH-poäng, 12 veckor
Studietakt
75%
Antal platser
40

Antalet personer som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter öka. Utbildning är en förutsättning för rätt och aktuell kompetens som både är viktig och nödvändig för att kunna ge stöd, service och omsorg av god kvalitet och utifrån lagarnas intentioner.

Det finns flera utmaningar inom kompetensområdet. Att ha kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar och kommunikationsverktyg är nödvändigt i arbetet. Enligt Socialstyrelsen behöver kompetensen stärkas särskilt inom dessa områden samt kring gällande regelverk.

Personer med funktionsnedsättning upplever att de har sämre hälsa än övrig befolkning. Nedsatt psykisk hälsa är mer än dubbelt så vanligt. Hälsa är en resurs för självständighet, självbestämmande och delaktighet. Utan god hälsa påverkas alla andra delar av livet. För att förbättra hälsan behöver insatser göras. Det krävs även samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättning till exempel inom vård, omsorg, LSS, psykiatri, skola eller kyrka och vill fördjupa dig inom hälsa och funktionshinderområdet.

Innehåll

Utbildningen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde såsom begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Utbildningen belyser vikten av att främja hälsa och förebygga ohälsa hos personer med funktionsnedsättning med målet att den studerande ska få specialiserade kunskaper om/i ett hälsofrämjande och förebyggande förhållnings- och arbetssätt.

Upplägg

Utbildningen ges på 75% och distans under 12 veckor, med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform. Utbildningen berättigar till CSN.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet

I samarbete med  Samariterhemmet

samariterhemmet

Har du frågor?

Kontakta Maria Hovstadius

Skicka e-post till Maria Hovstadius maria.hovstadius@folkuniversitetet.se

Ring Maria Hovstadius på nummer 076-793 63 34