Ambulanssjukvårdare

Ambulansen är en viktig aktör i modern akutsjukvård där avancerad vård bedrivs utanför sjukhuset. Vill du arbeta med människor i ett utvecklande, spännande och ibland utmanande yrke? Då är ambulanssjukvårdare rätt roll för dig.

Arbetsuppgifter Som ambulanssjukvårdare är du en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Patienten undersöks och ges behandling innan och under transporten till sjukhuset. Ambulanssjukvårdarens arbetsuppgifter är många och skiftande. När det är bråttom och du kör med blåljus och sirener har det ofta inträffat en olycka eller så har någon person blivit akut sjuk. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta krävs för att ha rätt att ge läkemedel till patienten. Ambulanssjukvårdaren kan dock till exempel lägga förband, kontrollera andning, puls och blodtryck eller ge hjärt-lungräddning och defibrillering.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

  • få anställning som ambulanssjukvårdare inom offentlig eller privat sektor
  • Teoretiskt och praktiskt självständigt behandla ambulansteknik, prehospital akutsjukvård och professionellt bemötande av människor i kris.
  • Leda och övervaka arbetet med ambulanskörning/teknik, sambandskommunikation och daglig prehospital verksamhet samt slutföra förelagda projekt i yrkesrollen som ambulanssjukvårdare.