Om utbildningen

Utbildningen är ett år lång och innehåller 9 obligatoriska delkurser varav två utgör LIA-perioderna. Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Ambulanssjukvårdare.

Upplägg

Utbildningen är på heltid och bedrivs på plats i Uppsala. Det är lektioner ca 3 dagar per vecka och övrig tid fylls av egna studier, grupparbeten, metodövningar, m m. Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Vad är en YH-utbildning egentligen?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. En del av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära dig arbetet.

Utbildningen innehåller två LIA-perioder på sammanlagt 12 veckor.

Våra samarbetspartner Region Uppsala, Region Gävleborg och Falck Stockholm erbjuder platser inom länen.

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och resor till och från din LIA-plats.

Körkortstillstånd

Du ansöker själv om (och bekostar själv) körkortstillstånd för C1-körkortet. Själva körkortsutbildningen ingår i YH-utbildningen och är kostnadsfri.

Ansökan om körkortstillstånd görs hos Transportstyrelsen. Enligt 3 kap. 2 § i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Detta betyder att det ställs krav på den som vill köra ett motorfordon. Du måste ta ansvar i trafiken och följa de regler och föreskrifter som finns. Du får inte ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt. I Transportsstyrelsens broschyr De medicinska kraven i trafiken redogörs för några av de krav som ställs och även en del om varför dessa finns. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil, buss samt för taxiförarlegitimation. Du hittar broschyren här: Transportstyrelsens broschyr

I föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) kan du också läsa mer. Föreskrifterna och ändringsföreskrifter finns på Transportstyrelsens webbplats: Transportstyrelsen

Skolan kan inte hjälpa till att ordna studentboende.

Går det att kombinera jobb och studier? 
Eftersom det heltidsutbildning rekommenderar vi starkt att man inte arbetar på vardagarna. Vi vet att många som söker en YH-utbildning planerar att kombinera studierna med fortsatt arbete. Om du läser på heltid blir det dock svårt att kombinera arbete med utbildning.