Behörighet och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om Grundläggande behörighet här

Särskilda förkunskaper
Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyg E/G/3 för Särskilda förkunskaper i följande kurser:
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Yrkeserfarenhet
18 månader halvtid som undersköterska inom vård och omsorg.

Andra kunskaper
Körkort med förarbehörighet B eller C.

Bifoga i ansökan
För att du ska styrka dina meriter så ska du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivet av rektor eller vidimerad.

Om du har utländska gymnasiebetyg ska dessa översättas och valideras av Universitetet och Högskolerådet, läs mer på UHR.

Man kan antingen skanna in eller fota med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.
Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. 
Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Bedömning av reell kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

  • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
  • Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
  • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Formulär för kompetenskartläggning 

20-procentsregeln

Utbildningsanordnaren har beslutat att inte använda denna regel så länge antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska eller motsvarande.
Utöver detta görs ett urvalsprov .

Urvalsproven sker under en dag och du kommer att få olika dagar att välja mellan.

  • Fysiskt prov består av yrkesrelaterade fysiska moment.
  • Körprov på B- eller C-nivå.
  • Skriftligt prov på grundläggande medicinska kunskaper.
  • Intyg på 200 m simning, inte äldre än två år, ska uppvisas vid provtillfället.